Certificaten

Both Social is een CRKBO Geregistreerde Instelling. We voldoen daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling.

BTW vrijstelling

In principe zijn beroepsopleidingen vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting (BTW) als ze worden aangeboden door een instelling ingeschreven in het CRKBO Register Instellingen, of door een zelfstandig werkende docent die is ingeschreven in het CRKBO Register Docenten.
Controleer hier de registratie van Both Social als CRKBO Geregistreerde Instelling.

Over CRKBO

Het CRKBO, Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs, bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

Referenties

[logoshowcase]