Digital Strategy Canvas

Het Digital Strategy Canvas is een methode voor het systematisch opstellen en/of herzien van een digitale strategie, welke direct toepasbaar is. De canvas bestaat uit twaalf onderdelen. Deze onderdelen geven antwoord op vragen als wat de belangrijkste aspecten zijn van een digitale strategie, hoe deze te valideren en hoe engagement te creëren met de volgers.

De drie belangrijke pijlers zijn:

 • Enable, om te verbinden
 • Engage, om organisaties in staat te stellen tot online media marketing
 • Evaluate, om de activiteiten te evalueren.

Daarom wordt ook wel gesproken van de 3E-Digital Strategy Canvas.

Wetenschappelijk gevalideerd model

Het Digital Strategy Canvas is ontwikkeld door Dr. Robin Effing, Dr. Ton Spil en Menno Both MSc. op de Universiteit Twente en Saxion University of Applied Science. Het canvas is gebaseerd op het business model canvas van Osterwalder en bevat de drie onderdelen van een digitale strategie. Tijdens de IFIP I3E2016 Conference on e-Business, e-Services and e-Society werd dit canvas gepresenteerd. Eerder was er al gepubliceerd over het canvas.

Het Digital Strategy Canvas is de eerste wetenschappelijk gevalideerde methode voor het opstellen van een digitale strategie. Het unieke aan deze canvasmethode is dat het resultaat op een A4 past. Dit i.c.m. de opbouw van de canvas zorgt voor een functionele en direct toepasbare digitale strategie. Verschillende onderwijsinstellingen hebben deze methoden reeds geadopteerd en opgenomen in hun lesprogramma, waaronder de Katholieke Universiteit Tilburg (TIAS) en de Londen University.

Digital Strategy Canvas – Enable

Voorbereiden en opzetten van sociale campagnes en activiteiten

 • Richtlijnen voor medewerkers t.a.v. het gebruik van online media
 • Definieer de verantwoordelijkheden
 • Zijn de medewerkers opgeleid of hebben ze een training gehad?
 • Budget? Voor bijvoorbeeld tools, training en advies

Digital Strategy Canvas – Engage

Aandacht vragen en krijgen van de doelgroepen en interactie met deze hebben

 • Doelgroepen definiëren m.b.t. de digitale strategie, waarbij er tevens bepaalt wordt hoe de doelgroep te bereiken en hoe deze aan te spreken
 • Bereik en voldoende aandacht creëren bij de doelgroep is de basis voor het genereren van waarde met online media
 • Online media is vooral handig om klanten te benaderen. Eventueel ook voor het benaderen van leveranciers en verkopers
 • Doelen zijn de basis van iedere digitale strategie. Liefst meetbare doelen, die geëvalueerd en, zo nodig, bijgesteld en bijgestuurd kunnen worden
 • Doelen moeten voorafgaand aan de strategie worden vastgesteld om deze succesvol te kunnen implementeren
 • De doelen moeten tevens aansluiten bij de organisatiedoelen
 • Een belangrijk doel kan merkpromotie zijn en daarmee het bedrijfsresultaat verhogen. Focus op betrokkenheid en interactie is dan belangrijk
 • Het vergroten van de klantloyaliteit door het gebruik van online media bij de aanschaf- en gebruikservaringen
 • Geschikte content op het juiste moment publiceren is belangrijk onderdeel van een digitale strategie. Dit zorgt voor relevante en waardevolle informatie voor de gekozen doelgroep
 • De aanwezigheid op online media moet herkenbaar zijn
 • Zie de online media relatie als een vriendschap en baseer deze op vertrouwen. Agressieve advertenties en andere storende activiteiten brengen deze vriendschap in gevaar
 • Bepaal op welke kanalen je je richt
 • Een plaatsingsschema kan onderdeel zijn van een actieplan. Zet hierin per bericht het onderwerp, tijdstip, en frequentie. Stel vragen. Zo’n schema is belangrijk voor de balans in de campagnes. Gebruik eventueel tools hiervoor.

Digital Strategy Canvas – Evaluate

Evalueer data en statistieken aan de gestelde doelen

 • Luister naar je doelgroep (hun behoeftes en voorkeuren) en speel hierop in
 • Leer van de data en statistieken, ook voor andere marketingactiviteiten
 • Stuur op KPI, zoals volgers en interacties